Μπιζέλι (Φάβα) πράσινη κομμένη

Μπιζέλι (Φάβα) πράσινη κομμένη