Σιτηρά

Σιτηρά

Σιτάρι σκληρό

Σιτάρι σπασμένο (πλιγούρι)