Κουκιά

Κουκιά

Κουκιά ψιλά

Κουκιά χονδρά

Κουκιά αποφλοιωμένα (κουκόφαβα)